Relokacja za granicę, a kwestie formalne

Relokacja fabryki polega na przetransportowaniu maszyn w inną lokalizację, a także bezpieczny ich demontaż i ponowny montaż. To przedsięwzięcie o wysokim poziomie skomplikowania, który dodatkowo wzrasta, jeżeli ładunek ma przekroczyć granicę państwa. Jakie procedury należy wówczas spełnić? Przede wszystkim warto powierzyć to zadanie specjalistom, którzy zadbają o kwestie formalne. Niezbędne jest skompletowanie oraz sporządzenie dokumentacji technicznej, a także zaangażowanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Plan działania powinien uwzględniać poszczególne etapy oraz ich harmonogram.

Projekt obejmuje:


- listę wszystkich transportowanych maszyn wraz z ich dokumentacją techniczną oraz rysunkami technicznymi,


- wymagania dotyczące taboru transportowego oraz niezbędnego sprzętu do załadunku i rozładunku,


- wymagania względem personelu potrzebnego na każdym etapie,


- zarys kolejnych etapów postępowania.


Wszystkie czynności związane z relokacją maszyn i linii produkcyjnych powinny zostać wykonane w odpowiedniej kolejności. Po przygotowaniu planu działania, przychodzi czas na zdobycie niezbędnych zezwoleń transportowych oraz dokumentów celnych. Należy także wyznaczyć optymalną trasę przejazdu oraz w pełni dostosować się do wymogów prawnych występujących w danym kraju.


Relokacja maszyn za granicę


Niezależnie od tego, czy relokacja fabryki odbywa się pomiędzy krajami Unii Europejskiej, czy na arenie globalnej, specjaliści odpowiedzialni za przedsięwzięcie muszą posiadać wysokie kwalifikacje oraz bogate doświadczenie. Transport wielkogabarytowy za granicę można zrealizować drogą lądową, morską lub powietrzną. Wymaga ścisłej koordynacji pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy. Profesjonalna firma działa zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa oraz przepisami prawa. Dokonuje koniecznych pomiarów, ograniczając ryzyko uszkodzenia maszyn do minimum. Wykorzystuje wsparcie technologiczne w postaci samochodów ciężarowych, profilowanych elementów mocujących i wielu innych.

0
Feed

Zostaw komentarz