Przejdź do treści

Montaż i demontaż maszyn oraz konstrukcji stalowych

W każdym przedsiębiorstwie istotnym elementem prowadzenia działalności jest utrzymanie ruchu. Dotyczy to przede wszystkim procesów produkcyjnych. Właściwie zaplanowane i realizowane działania pozwalają minimalizować straty spowodowane nieplanowanymi przestojami. Jednocześnie ograniczeniu ulegają koszty serwisu linii produkcyjnych oraz instalacji i maszyn.

Podejmujemy odpowiednie kroki nie tylko w momencie wystąpienia poważnej awarii czy usterki, ale także skupiamy się na działaniach w formie inspekcji oraz regularnego serwisu urządzeń. Dzięki temu utrzymujemy bezawaryjność maszyn, zapewniamy ciągłość produkcji, a także potrafimy zidentyfikować najbardziej awaryjny sprzęt oraz redukujemy koszty napraw.

Obsługa linii produkcyjnych

Naszym celem jest zapewnienie klientom ciągłości pracy linii produkcyjnych oraz ograniczenie kosztów przestojów poprzez kompleksowo zaplanowane i realizowane usługi utrzymania ruchu przemysłowego. Zespół naszych wykwalifikowanych monterów, inżynierów, elektryków i mechaników podejmuje następujące działania dla zachowania płynności procesów technologicznych:

– przeglądy i konserwacja maszyn,
– dokumentacja techniczna urządzeń,
– diagnostyka techniczna maszyn i urządzeń przemysłowych,
– usuwanie awarii,
– serwis automatyki przemysłowej

Zajmujemy się także w pełni zautomatyzowanymi liniami, stanowiskami, które wymagają obecności operatorów oraz nietypowymi maszynami.

Utrzymanie ruchu okołoprodukcyjnego

Oferujemy naszym klientom utrzymanie ruchu linii produkcyjnych oraz ruchu okołoprodukcyjnego w zakresie:

– smarowania i innych prac konserwacyjnych maszyn i urządzeń,
– całodobowego wsparcia technicznego,
– korekcyjnego i prewencyjnego utrzymania ruchu,
– aktualizacji dokumentacji technicznej maszyn,
– planowania prac modernizacyjnych i remontowych,
– czyszczeń technicznych maszyn,
– zakupu części zamiennych i logistycznego zarządzania nimi.

Przedmiotem naszej działalności jest również planowanie i realizacja ulepszeń technicznych urządzeń, prac remontowych w ramach TPM oraz serwisu automatyki przemysłowej.